Az önkormányzat későbbi rendeletei ezen a helyen megkereshetőek.

Önkormányzat képviselőtestületének 2012 évi rendeletei
rendelet száma Rendelet a(z)... hatályba lépése
1/2012.(II.8.) ... önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 2012.02.08
2/2012. (II.8.) ... a magánszemélyek kommunálisadójáról szóló 13/2007. (XII.21.)önkormányzati rendeletmódosításáról 2012.02.09
3/2012.(IV.27.) ... önkormányzat 2011. éviköltségvetésénekmódosításáról 2012.04.27
4/2012.(IV.27.) ... önkormányzat 2011. éviköltségvetésénekvégrehajtásáról 2012.04.27
5/2012. (IV.27.) ... az ivóvíz ésszennyvízcsatorna használati díjmegállapításáról szóló13/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályonkívül helyezéséről 2012.05.01
6/2012. (IV.27.) ... az ivóvíz ésszennyvízcsatorna használati díjmegállapításáról szóló13/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályonkívül helyezéséről 2012.04.27
7/2012. (IV.27.) ... települési szilárd hulladékkalkapcsolatos hulladékkezelésiközszolgáltatásról szóló14/2011. (XII. 22.) rendeletmódosításáról 2012.04.27
8/2012. (.IV.27) ... önkormányzat tulajdonárólés a vagyonnal való gazdálkodás egyesszabályairól szóló 11/2004. (X.1.)önkormányzati rendeletmódosításáról 2012.04.27
9/2012. (VI.1.) ... egyes önkormányzati rendeletekszabálysértési tényállásaihatályon kívül helyezéséről 2012.06.01
10/2012.(VII.26.) ÖKT. ... Osli község helyiépítési szabályzatról ésszabályozási tervről szóló 7/2005.(V.17.)önkormányzati rendeletmódosításáról. 2012.06.01
11/2012.(IX.13.) ... önkormányzat 2012. éviköltségvetésénekmódosításáról 2012.09.13
12/2012.(X.10.) ... étkezési térítésidíjak megállapításáról 2012.10.10