Közadatkereső

Közérdekű adatok:

1. Szervezeti, személyzeti adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

3. Gazdálkodási adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK


1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

1.                    Hivatalos név:
OSLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Hivatalos név:
OSLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2.                    Székhely:

3.                    Postacím:
9354 OSLI, Fő utca 9.

4.                    Telefonszám:
+36 96 250 151

5.                    Faxszám:
+36 96 250 151

6.                    Központi elektronikus levélcím:
polgarmester@phosli.t-online.hu;
jegyzo@phosli.t-online.hu;
igazgatas@phosli.t-online.hu

7.                    Honlap URL-je:
www.osli.hu

8.                    Ügyfélszolgálat elérhetősége:
9354 OSLI, Fő utca 9.
Telefonszám:+36 96 250 151
Telefaxszám: +36 96 250 151

9.                    Ügyfélszolgálat vezetőjének neve:
Dr. Pintér Orsolya jegyző

10.                 Az ügyfélfogadás rendje:
hétfő          -
kedd:         800-1200 1300-1600
szerda:      800-1200 1300-1600
csütörtök:  800-1200 1300-1600
péntek:      -

II. A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája (feltöltés alatt)

Alapító Okirat (feltöltés alatt)

III. A szerv vezetői

1.                    A szerv vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

OSLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT:

Fodor József polgármester   
Borsodi József alpolgármester   

Képviselőtestület tagjai : Csiszár Gyula; Horváth Ottó Gáborné; Kozma Tibor

Osli Közös Önkormányzati Hivatal:
Dr. Pintér Orsolya jegyző  

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Veszkényi Kirendeltség:            Eperjes Attiláné            anyakönyvvezető (Veszkény és Hövej)
(9352 Veszkény, Fő u. 63.)        Vass Lászlóné                adóigazgatási ügyintéző
06-96/252-306                         Fülöp Katalin                 pénzügyi ügyintéző

Osli Kirendeltség:                     Kissné Kapui Márta                         anyakönyvvezető
(9354 Osli, Fő u. 9.)                 Nagy Viktória                                 pénzügyi ügyintéző
06-96/250-151                         Kiss-Mihályné Horváth Melinda        adóügyi ügyintéző

Höveji Kirendeltség:               
(9361 Hövej, Fő u. 52.)            Bizilja Rozália
06-96/692-006                        


1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Az ÖNKORMÁNYZAT irányítása alatt álló költségvetési szervek:

---------


1.3. Gazdálkodó szervezetek 

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Az ÖNKORMÁNYZAT tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek nincsenek

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi adatok:    -----

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről
szóló 175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet szerinti közzétételi adatok:     -------

 


1.4. Közalapítványok 

I. A szerv által alapított közalapítványok

Az ÖNKORMÁNYZAT által alapított közalapítványok:

----------

1.5. Lapok: -

-----------

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
 

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Állami Számvevőszék

Megyei ügyészség

Országos ügyészségi adatok